Letselschadebehandeling: hoe het wel en hoe het niet moet.

Let op! Praktijken die letselschade-kantoren regelmatig uitvoeren.

1) Ook in opdracht werken van verzekeraars.

Helaas komt het vaak voor dat letselschadebureaus, -advocaten of -specialisten ook werken voor verzekeraars. Hoe gedreven stelt iemand zich tegen de verzekerde tegenpartij op als de betreffende verzekeraar tevens een belangrijke opdrachtgever is, die veel werk genereert? Aangezien er maar een kleine groep verzekeraars zijn, zijn wij ervan overtuigd dat het niet correct is om zowel voor verzekeraars als ook voor slachtoffers te werken. Helaas worden zulke praktijken in veel gevallen niet aan de slachtoffers gemeld. 

2) Veel partijen werken samen of hebben afspraken gemaakt met verzekeraars 

Veel letselschadebureaus en letseladvocaten hebben afspraken gemaakt met verzekeraars voor een standaard beloning en afwikkeling van letselschades. Deze afspraken gaan onder het mom van voordeel voor het slachtoffer, omdat de schadeafwikkeling sneller zou gaan. 

Het nadeel van deze afspraken is dat deze letselschadebureaus en letselschadeadvocaten hierdoor niet meer onafhankelijk zijn. Een onderdeel van deze afspraken is o.a. dat de verzekeraar akkoord moet gaan met een eventuele gang naar de rechter. Er bestaat dus geen mogelijkheid om naar de rechter te gaan, tenzij de verzekeraar daar zelf mee akkoord gaat. Dat is een slechte zaak voor het letselschade slachtoffer. Een opvallend detail daarbij is dat de afgesproken vergoeding die verzekeraars in dat geval uitkeren, hoger is dan de gebruikelijke vergoeding. Bovendien voeren diverse bureaus en advocatenkantoren werkzaamheden uit voor en of namens verzekeraars, zodat verzekeraars van de tegenpartij tevens belangrijke opdrachtgevers zijn. 

Het letselschadeslachtoffer weet niets van deze belangenverstrengeling. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet in het voordeel is van het letselschadelachtoffer.

Het Nederlands Letselschade Bureau is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele afspraak gemaakt met verzekeraars, nog werken wij voor verzekeraars. Het Nederlands Letselschade Bureau is er alleen om (1) volledig onafhankelijk de belangen van letselschade slachtoffers door heel Nederland te behartigen, (2) de maximaal haalbare schadevergoeding toegekend te krijgen, (3) snelle afhandeling en (4) volledige transparantie en openheid van uw letselschadezaak te bieden. Onze letselschadespecialisten zijn rechtstreeks te benaderen en dagelijks bereikbaar. Bovendien hebben wij een horend oor voor uw persoonlijke verhaal en situatie.

3) Het Nederlands Letselschade Bureau werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselraad. 

KLIK HIER OM DE COMPLETE GEDRAGSCODE TE BEKIJKEN.

ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4
Je bent hier: