Wanneer actie nemen

Hoe kan ik zeker zijn van een maximale schadevergoeding?

In veel gevallen is het mogelijk een schadevergoeding te claimen. Dit is echter deels afhankelijk van het aantonen van het ongeval en de schade. Wanneer u letselschade heeft opgelopen, is het daarom zeer belangrijk om direct een aantal zaken te regelen. Zo voorkomt u dat u een lagere schadevergoeding ontvangt dan waar u recht op heeft. In dit artikel leest u wat u kunt doen.

Stap 1: Informatie en onderzoek

Informatie over het ongeval is noodzakelijk om de wettelijke aansprakelijkheid vast te stellen en voor het bepalen de schadevergoeding. Hoe meer specifieke en bewijsbare informatie u beschikt over het ongeval, hoe groter de kans op een volledige vergoeding. De volgende zaken vragen hierbij speciale aandacht:

 • Heb ik alle informatie over het ongeval? Probeer zoveel mogelijk relevante informatie vast te leggen over het ongeluk. Waar en hoe laat gebeurde het? Welke personen waren erbij betrokken? In het geval van een verkeersongeluk: is het kentekennummer van de betrokkene veilig genoteerd? Al deze informatie zijn nodig voor het vaststellen van de aansprakelijkheid.
 • Wat is veranderd sinds het ongeval? Probeer bij te houden hoe uw situatie is veranderd; op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Welke medische klachten ervaart u precies en hoevaak? Als u werkte voor het ongeluk, leg dan vast hoevaak en wanneer u vóór en ná het ongeval heeft gewerkt/bent gaan werken. Gemiste inkomsten door het ongeval kunnen vaak worden vergoed.
 • Welke onkosten maak ik nu? Hou vanaf het ongeluk al uw gemaakte kosten bij. Hieronder vallen: (toekomstige) inkomensschade, ziektekostenpensioenschade, huishoudelijk hulp, aanpassing aan uw woonomgeving en auto, reis- en communicatiekostenkosten deskundigen en smartengeld wegens emotionele en immaterieel schade). Deze kunnen waarschijnlijk voor een groot deel worden vergoed.
   

Stap 2: Adviseringsgesprek met specialist(en)

Wanneer u de bovenstaande gegevens goed heeft gedocumenteerd, kunnen wij samen met u vaststellen of een schadevergoeding in uw geval mogelijk is. Dit doen wij geheel kosteloos en vrijblijvend. In dit gesprek stellen wij de volgende punten vast:

 • Of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding 
 • Of u mogelijk recht heeft op smartengeld
 • Of er nog belangrijke zaken zijn die gelden voor uw unieke situatie


Stap 3: Intake gesprek met specialist(en)

Als uit het kosteloze advies blijkt dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding, kunnen wij een afspraak met u maken voor een gratis intake gesprek. In dit gesprek zullen de volgende zaken aan bod komen:

 • Beoordeling van de mogelijke hoogte van de schadevergoeding
 • Bepalen van de strategie
 • Opvragen van belangrijke stukken zoals nota’s e.d. Hiermee kunnen er zodra de aansprakelijkheid is erkent, direct voorschotten worden aangevraagd.

Hierna zullen wij u volledige ondersteuning bieden voor het ontvangen van uw schadevergoeding. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 • Definitief vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij
 • Definitief vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding
 • Verkrijgen van voorschotten voor uw gemaakte en toekomstige kosten
 • Opvragen van onafhankelijke medische rapporten m.b.t. uw letsel
 • Regelen van een vaststellingsovereenkomst tussen u en de aansprakelijke partij
 • Eventuele gerechtelijke procedures met de tegenpartij
 • Persoonlijke hulp en aandacht bij uw herstelproces (waaronder het organiseren van medische en thuiszorg hulp). 
 • Nazorg na het succesvol afhandelen van uw letselschade case.

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de juridische stappen die wij voor u doorlopen om uw schadevergoeding te claimen? Lees dan ons gehele NLB stappenplan door, of mail of bel ons op 0800-2200200.

ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4
ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4

VOOR WAT NODIG IS: AANDACHT EN BEGRIP VOOR DE BELANGEN VAN SLACHTOFFERS

Wilt u een nieuwe
LETSELSCHADE MELDEN?
0800-2200200

(Doordeweeks bereikbaar
van 8:30 – 17:00)

Deel uw
ervaring met
ons en help zo
ook anderen…

Klik hier

Je bent hier: