Ik ben slachtoffer van een burn-out

Als u door uw werk een burn-out heeft opgelopen heeft u dan recht op een schadevergoeding?

De rek is eruit. De veerkracht is totaal verdwenen uit het elastiek. U bent op! U heeft een burn-out. Als uw werkgever u jarenlang heeft uitgeput door stress, emoties of spanningen is uw werkgever aansprakelijk en moet er een schadevergoeding worden betaald. 

Stress is op zich niet verkeerd. Door stress worden er stoffen aangemaakt waardoor u alerter wordt in situaties die daar om vragen, waardoor u ook beter presteert. Als stress echter te lang duurt wordt het een ander verhaal. Dan komt u in een ongezonde werksituatie terecht. Hard werken op zich mag geen probleem zijn, maar als dit langdurig aanhoudt waarbij u geen momenten krijgt om even op adem te komen en u constante stress ervaart, dan kunt u zonder het in de gaten te hebben in de problemen raken. U raakt overbelast, komt elke dag moe thuis, raakt over van alles en nog wat geïrriteerd, kunt zich moeilijk concentreren, en voelt uzelf uitgeput.

 

Als de burn-out werk gerelateerd is moet de werkgever een schadevergoeding betalen!

Bij overspannenheid, het voorstadium van een burn-out, is er sprake van een korte periode van stress waarvan u met wat rust en afstand van het werk weer herstelt. Bij een burn-out lukt het niet meer om met rust te herstellen. U bent te lang en te heftig overbelast geweest. Uw werk heeft u opgebrand. De werkgever gaat niet vrij uit bij een burn-out wat een schadevergoeding kan betekenen. U heeft een letsel opgelopen op het werk en als uw werkgever onvoldoende in actie is gekomen om u te helpen heeft u mogelijk een letselschade zaak waar een vergoeding van de schade uitgangspunt is. Bij een burn-out is de werkgever te laat geweest met ingrijpen.

 

Is de burn-out is ontstaan door de schuld van uw werkgever? 

Als de schuld van uw burn-out bij de werkgever ligt dan is uw werkgever hiervoor verantwoordelijk en dient deze een schadevergoeding te betalen. 

De oorzaak van een burn-out ligt vaak op het werk. Er kunnen meer oorzaken zijn. Soms kan ook de privé-situatie een mede oorzaak zijn waardoor u een burn-out ontwikkeld. Stress op het werk en tegenslagen in de privésfeer of een onprettige situatie thuis is vaak een combinatie die zich voordoet bij een burn-out. Ondanks de privesituatie is er in zulke gevallen sprake van een ongezonde werksituatie, welke niet mag voorkomen.

Volgens de arbeidsomstandigheden wet is er bij langdurig hoge werkdruk sprak van PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) en heeft de werkgever de verplichting dit actief aan te pakken. Dit moet deze ook aantoonbaar gedaan hebben. In de wettelijk verplichte risico inventarisatie moet duidelijk worden vermeld waar er sprake is van werkdruk en in het ook wettelijk verplichte plan van aanpak moet worden beschreven hoe deze werkdruk wordt voorkomen of verminderd. Is uw werkgever te kort geschoten, dan heeft deze schuld aan uw burn-out en dient de werkgever de schade te compenseren middels een schadevergoeding. Wij helpen u graag bij het vaststellen van deze aansprakelijkheid. 

 

Oorzaken burn-out op werkplek die belangrijk zijn bij schadevergoeding

Er zijn op het werk drie belangrijke factoren die kunnen leiden tot een burn-out:

  1. Constante werkdruk
  2. Geen eigen regelmogelijkheden 
  3. Sociale factoren

Een hoge werkdruk kan ontstaan door een veelheid aan deadlines, te veel dingen moeten doen op een dag, werk wat veel emotionaliteit met zich meebrengt of werk waarbij u te veel verantwoordelijkheden draagt. Geen grip hebben op belangrijke zaken die u zelf kunt regelen: uw baan is onzeker, u krijgt geen kans u te ontwikkelen, reorganisaties of geen duidelijk beleid of keuzes van uw leidinggevende. Daarnaast zijn er sociale zaken als een leidinggevende die u geen steun geeft of zelfs pest, collega’s die vervelend doen, situaties waarin u wordt achtergesteld ten opzichte van anderen of het structureel krijgen van vervelende werkopdrachten. Vaak zijn dit allemaal oorzaken voor een burn-out waarbij u met klachten bij niemand terecht kunt. De werkgever moet een burn-out van zijn werknemers voorkomen. Doet de werkgever dit niet dan heeft de werkgever schuld aan de burn-out en volgt er een letselschade zaak waarbij een schadevergoeding voor de burn-out schade zal worden geëist.

ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4
ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4

VOOR WAT NODIG IS: AANDACHT EN BEGRIP VOOR DE BELANGEN VAN SLACHTOFFERS

Wilt u een nieuwe
LETSELSCHADE MELDEN?
0800-2200200

(Doordeweeks bereikbaar
van 8:30 – 17:00)

Deel uw
ervaring met
ons en help zo
ook anderen…

Klik hier