Ik ben slachtoffer van een bedrijfsongeval

Ondersteuning voor werk gerelateerde schade

Als slachtoffer van een arbeidsongeval kan er veel op je af komen. Of je nu slachtoffer, getuige of nabestaande bent, een bedrijfsongeval kan heel ingrijpend zijn. De belemmeringen en/of angsten die na het ongeval kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. Ook financieel kan er heel wat op je afkomen. Bijvoorbeeld als je de lichamelijke of emotionele letselschade wilt verhalen. Je kunt hiervoor vakkundige hulp inschakelen. Laat je goed voorlichten. Wat je als slachtoffer of als nabestaande kunt doen op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied staat hieronder. Neem contact op met net nederlands letselschadebureau voor meer informatie of kosteloze juridische bijstand.

 

Praktische hulp na een bedrijfsongeval

Huisarts raadplegen

Hoe heftig een bedrijfsongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen. Zo is het verstandig om, als je gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek. Ook als je klachten weinig lijken voor te stellen. Wacht hier niet te lang mee. Het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van je herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling van het ongeluk.

Regelen van hulp soms heb je na een ongeval letsel opgelopen waardoor je afhankelijk bent geworden van hulp in de huishouding of bij je persoonlijke verzorging. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. Als je daar niet op kunt terugvallen, kun je bij een vrijwilligersorganisatie gratis mantelzorg aanvragen. Via het zorgloket van je gemeente kun je (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. Slachtofferhulp nederland kan je hierbij helpen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de soorten hulp waarop je mogelijk aanspraak kunt maken. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid onder het kopje ‘algemene wet bijzondere ziektekosten’ en ‘wet maatschappelijke ondersteuning’.

Werk en inkomen een bedrijfsongeval kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. Zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben.

 

Administratie bijhouden

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. Bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.

 

Breng de verzekering op de hoogte

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, is het verstandig het arbeidsongeluk daar te melden. Er zijn nog meer verzekeringen waar je mogelijk een beroep op kunt doen, zoals een ongevallenverzekering. Het is handig om in kaart te brengen op welke verzekeringen je aanspraak kan maken en om je daar op korte termijn te melden.
Nederlands letselschadebureau kan je gratis helpen. Wij zijn in tegenstelling tot de juristen van uw rechtsbijstands-verzekering wel gespecialiseerd in letselschades en daardoor veel succesvoller.

 

Verschillende soorten schade

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heb je te maken met letselschade. Onder letselschade vallen veel kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen – mocht je door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. Onder letselschade valt ook smartengeld. Smartengeld is bedoeld om je enige genoegdoening te geven voor de pijn, het verdriet en het ongemak dat het ongeval veroorzaakt. Het geeft je als slachtoffer de mogelijkheid om het leven na het ongeval te veraangenamen.

Het is raadzaam en meestal nodig om professionele hulp in te schakelen voor het afhandelen van de schade. Meestal is het nodig om vakkundige hulp in te schakelen voor het afhandelen van letselschade. Daarvoor kun je altijd gratis contact opnemen met het nederlands letselschade bureau. Neem nu contact met ons op.

 

Vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade. Als je lid bent van een vakbond of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je je daar melden. Je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. Het moeilijke daarbij is dat iedereen kan doen alsof die jou kan helpen tijdens het hele traject, terwijl je natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. Zoek deze persoon zorgvuldig uit. Voordat je definitief beslist welke juridische hulp je inschakelt, is het goed om eerst een (voor jou kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. Maak in ieder geval een gratis afspraak met de letselschadespecialisten van het nederlands letselschadebureau die bij je thuis alle benodigde informatie zullen bespreken. Neem nu hier contact met ons op.

Het Nederlands Letselschade Bureau werkt volledig kosteloos voor je omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren.

ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4