Hoogte van uw smartengeld

 

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, heeft u vaak ook recht op smartengeld. Dit is compensatie voor het ongemak dat u heeft opgelopen door het voorval. De hoogte van het smartengeld kan beïnvloed worden door verschillende componenten. Hieronder treft u enkele van deze componenten aan: 

 • Leeftijd (bijvoorbeeld het verschil tussen iemand van 80 jaar versus een jonger kind).
 • Duur van de ziekenhuisopnames (bijvoorbeeld het verschil tussen opname op de polikliniek versus intensive care).
 • Looptijd van het letsel (bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been van 6 weken of een levenslange dwarslaesie).
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn (bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been versus brandwonden).
 • Duur van de behandelingen (bijvoorbeeld het verschil tussen een dagopname in het ziekenhuis versus een revalidatietraject van meerdere maanden).
 • Resterende beperkingen voor de toekomst (bijvoorbeeld het verschil tussen een breuk versus amputatie).
 • Mate waarin u functioneel invalide bent geworden (dit gaat in percentage van het gehele lichaam). Bij functionele arbeidsongeschiktheid wordt de beschadiging van lichaam of geest gemeten in percentages. Dit percentage wordt vaak gebruikt voor sommige verzekeringen om tot bepaling van de uitkering te komen. Of functionele invaliditeit ook tot arbeidsongeschiktheid leidt, is een geheel andere vraag.
 • De mate waarin u arbeidsongeschikt bent geworden (bijvoorbeeld: kunt u uw eigen werk nog doen of moet u mogelijk ander werk gaan doen)
 • Gederfde levensvreugde (uw kindje niet meer kunnen tillen of uw hobby’s niet meer kunnen uitoefenen. Hier vallen heel veel aspecten onder).
 • Het geschokte rechtsgevoel.
 • De aard van de aansprakelijkheid.
 • Is de wederpartij volledig aansprakelijk voor de geleden en toekomstige schade? Heeft u een deel eigen schuld doordat u bijvoorbeeld de gordel niet droeg (kost u 25%), of omdat er alcohol in het spel was etc.
 • De aard en de ernst van het letsel.
 • De aard, omvang en duur van het leed.
 • De medische, psychiatrische of psychologische behandeling. Langdurige psychiatrische behandelingen kunnen als zeer belastend worden ervaren voor iemand die van een trauma wil genezen. Zowel psychische schade als de impact van behandelingen kunnen worden vergoed doormiddel van smartengeld.
 • De mate van bewustzijn. Is het slachtoffer zich bewust van zijn leed? De gedachte achter een smartengeldvergoeding is met name dat u als slachtoffer kennis hebt van uw leed en u er bewust van bent. Wanneer een slachtoffer in coma ligt, rijst de vraag of hij/zij kennis heeft van het leed. Deze discussie maar ook de discussie bij shockschade of overlijden, is zeer diepgaand en zal hier niet verder worden besproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letselschade Bureau.
 • Enige predispositie. Hierbij komt de vraag aan de orde of, het ongeluk weggedacht, het slachtoffer klachten zou hebben gehad die overlappend zijn aan de gevolgen van het ongeval. Iemand met bijvoorbeeld nek en schouderklachten voor diens ongeval, zou een whiplash niet altijd volledig aan het ongeval kunnen toewijzen. De verzekeraar zal hierbij waarschijnlijk het medisch causale verband betwisten.

Direct de hoogte berekenen

Wilt u weten hoeveel smartengeld u ongeveer kunt ontvangen in uw situatie? Vraag dan uw prognose aan bij de smartengeld meter, of neem gratis contact op met onze specialisten: 0800-2200200.

ANLB.nl - Knop 1
ANLB.nl - Knop 2
ANLB.nl - Knop 3
ANLB.nl - Knop 4
Je bent hier: