• ORGANISATIES /HULPINSTANTIES 
 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Alex Brenninkmeijer is de Nationale ombudsman, maar hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers en drie substituut-ombudsmannen. De Nationale ombudsman doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers en kan ook een onderzoek starten op eigen initiatief. De ombudsman zoekt een oplossing en legt aan overheidsinstanties uit hoe ze moeten handelen. Alle betrokkenen zijn verplicht om aan de onderzoeken mee te werken. Het werkterrein van de Nationale ombudsman betreft bijna de gehele overheid.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • Mezzo vrijwilligerszorg

  Mezzo is een overkoepelende vereniging voor iedereen die zelf zorg wil bieden, zoals mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten zorgvrijwilligers in bij hulpvragers. Zelf bieden zij vier soorten hulp verleend: vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en georganiseerde burenhulp.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

  Patiëntenkoepel NPCF is de koepel van patiëntenorganisaties die vanuit patiëntervaringen de zorg beter wil maken. De NPCF werkt samen met anderen aan patiëntveiligheid vanuit het patiëntenperspectief. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen en signaleren van incidenten, en voor adequate opvang en nazorg voor slachtoffers van medische incidenten.  • Hulpmix

   Hulpmix is een website voor jongeren tot 20 jaar waar met hulpverleners gechat of gemaild kan worden over uiteenlopende zaken. Je kan je verhaal vertellen, advies vragen of hulp.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Interapy

   Interapy biedt online psychologische hulpverlening gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Cliënten worden behandeld door een eigen psycholoog in een online behandelomgeving. Interapy behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben hun effectiviteit in 10 jaar praktijk bewezen. Inmiddels zijn meer dan 6.000 cliënten online behandeld. Je ziet een website, maar Interapy is een groep mensen. Interapy kent geen wachtlijst, je kan direct aan de slag. Interapy wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Klikvoorhulp

   Klikvoorhulp biedt, gratis en anoniem, online hulpverlening aan jongeren en volwassenen die ergens mee zitten.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Korrelatie

   Korrelatie is een landelijke organisatie. Ze biedt anonieme, professionele, psychosociale hulp. Korrelatie geeft individueel advies en hulp, aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

   Het landelijk Psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren bevindt zich in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Het Psychotraumacentrum biedt opvang, diagnostiek en behandeling na een eenmalige schokkende gebeurtenis aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Ook biedt het centrum consultatie en voorlichting aan professionals die met getraumatiseerde kinderen en jongeren te maken hebben of krijgen. In het Psychotraumacentrum wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

   NOAGG biedt psychiatrische hulpverlening en houdt rekening met de herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iraanse of Afghaanse achtergrond.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

   Patiëntenkoepel NPCF is de koepel van patiëntenorganisaties die vanuit patiëntervaringen de zorg beter wil maken. De NPCF werkt samen met anderen aan patiëntveiligheid vanuit het patiëntenperspectief. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen en signaleren van incidenten, en voor adequate opvang en nazorg voor slachtoffers van medische incidenten.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Odius

   Odius biedt professionele, psychosociale begeleiding en training aan slachtoffers en veroorzakers en aan alle andere betrokkenen bij letsel. Doelstelling is om het geestelijk en sociaal welzijn van de cliënt te bevorderen.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Psychotrauma Diagnose Centrum

   Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) is een initiatief van Stichting Centrum ’45 en richt zich specifiek op specialistisch/diagnostisch onderzoek naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • Sensoor

   Sensoor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Dat kan per telefoon, per mail en dagdelen ook per chat.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
  • I-Psy

   I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

   BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS

 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De ANWB levert waar mogelijk een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • Raad voor Rechtsbijstand

  De Raad voor Rechtsbijstand regelt gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand heeft haar organisatie ondergebracht in vijf regiokantoren en een centraal kantoor.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS
 • Vereniging Verkeersslachtoffers

  De Vereniging  Verkeersslachtoffers is een lotgenotenvereniging van en voor verkeersslachtoffers, nabestaanden van een dodelijk verkeersongeval, hun partners, familie en vrienden. De Vereniging wil in de eerste plaats de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven. 
  Richting samenleving en politiek fungeert de Vereniging Verkeersslachtoffers als belangenbehartiger voor verkeersslachtoffers.

  BEKIJK MEER INFO EN CONTACTGEGEVENSVERZOEK OM GRATIS HULP door het NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU

Het NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

BEL GRATIS NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU:   0800 - 2200200  /    INFO@ANLB.NL