LET ALSTUBLIEFT OP!

LETSELSCHADEBEHANDELING:     HOE HET WEL EN HOE HET NIET MOET

ONEERLIJKE PRAKTIJKEN LETSELSCHADE-KANTOREN


1)  ONTERECHT OP NO CURE - NO PAY BASIS WERKEN

VEEL LETSELSCHADESPECIALISTEN WERKEN ONTERECHT OP NO CURE NO PAY BASIS, TERWIJL 
DE AANSPRAKELIJKHEID BIJVOORBEELD AL REDELIJK DUIDELIJK IS. DE (VERZEKERAAR VAN) DE TEGENPARTIJ IS DAN WETTELIJK VERPLICHT 
DE KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND VAN HET LETSELSCHADE-SLACHTOFFER TE VERGOEDEN. DEZE KOSTEN WORDEN UITGEKEERD BOVENOP DE SCHADEVERGOEDING DIE AAN HET SLACHTOFFER WORDT TOEGEKEND.

ONTERECHT WERKEN OP NO CURE NO PAY BASIS DIT KOST SLACHTOFFERS ONNODIG VEEL GELD. 
ZIE VERDEROP DEZE PAGINA REKENVOORBEELDEN EN UITLEG.

REGEL UW SCHADE VANDAAG NOG!

GRATIS VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK BIJ U THUIS?   

OF HEEFT U EEN VRAAG? 

VUL HET CONTACTFORMULIER IN OP DEZE PAGINA 

OF BEL GRATIS : 0800 - 22 00 200   

REKENVOORBEELD WERKWIJZEN MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:

BEREKENING MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:
TOEGEKENDE LETSELSCHADEVERGOEDING:  €300.000,--  
NO CURE NO PAY FEE LETSELSCHADELKANTOOR  15% = € 45.000,--
NETTO TE ONTVANGEN DOOR SLACHTOFFER € 255.000,--

REKENVOORBEELD WERKWIJZE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU:

TOEGEKENDE LETSELSCHADEVERGOEDING:  €300.000,--  
URENDECLARATIE RECHTSBIJSTAND VERZEKERAAR BOVENOP SCHADE €15.000,-- 
TOTAAL UIT TE BETALEN VERGOEDING DOOR TEGENPARTIJ: €315.000,--   
 
TOTAAL TE ONTVANGEN FEE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU €15.000,--

NETTO TE ONTVANGEN DOOR SLACHTOFFER € 300.000,--
 

CONTACTFORMULIER:

WIJ ZULLEN Z.S.M. VRIJBLIJVEND CONTACT MET U OPNEMEN

WERKEN OP BASIS VAN NO CURE NO PAY TERWIJL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
TEGENPARTIJ AL REDELIJK VAST STAAT KOST EEN LETSELSCHADE -SLACHTOFFER 
ONNODIG VEEL GELD. DAT GELD GAAT RECHTSTREEKS NAAR HET LETSELSCHADEBUREAU 
DAT UW ZAAK BEHANDELT, IN PLAATS VAN NAAR HET SLACHTOFFER.


NEEM DAAROM ALSTUBLIEFT VOOR EEN ONAFHANKELIJK, DESKUNDIG EN KOSTENLOOS ADVIES
CONTACT OP MET HET NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU. WIJ KOMEN GRAAG BIJ U THUIS VOOR EEN GRATIS AFSPRAAK
OOK VOOR EEN KOSTELOZE SECOND OPINION. 


2) DUBBELE FEE
VEEL LETSELSCHADESPECIALISTEN BRENGEN OOK EEN DUBBELE FEE IN REKENING. ZIJ ONTVANGEN EEN PERCENTAGE 
VAN DE CLAIM DOOR EEN NO CURE NO PAY CONSTRUCTIE MAAR DECLAREREN DAARNAAST 
ZONDER DAT HET SLACHTOFFER HET WEET OOK EEN UURTARIEF BIJ DE VERZEKERAAR VAN DE TEGENPARTIJ.

MAAR WEINIG PERSONEN WETEN DAT (DE VERZEKERAAR VAN) DE TEGENPARTIJ, WANNEER AANSPRAKELIJKHEID 
IS VASTGESTELD WETTELIJK VERPLICHT IS OM DE KOSTEN VAN VASTSTELLING EN BEMIDDELING VAN SCHADE TE VERGOEDEN.

HET NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU DECLAREERT NOOIT DUBBEL. WIJ WERKEN IN PRINCIPE 
GRATIS VOOR U. 
IN DE GEVALLEN WAAR AANSPRAKELIJKHEID ZEER ONDUIDELIJK IS KUNNEN WE WERKEN OP NO WIN NO FEE BASIS. 

EVENTUELE KOSTEN DIE GEDECLAREERD KUNNEN WORDEN BIJ VERZEKERAAR WORDEN IN MINDERING GEBRACHT BIJ EEN EVENTUEEL 
AFGESPROKEN NO WIN - NO PAY (NO CURE - NO PAY) SUCCESFEE. BOVENDIEN WERKEN WIJ MEESTAL VOLLEDIG KOSTENLOOS 
I.P.V. OP NO CURE - NO PAY ZOALS DE MEESTE SPECIALISTEN DOEN. ZIE PUNT 1 OVER HET NADEEL VAN NO CURE - NO PAY. 
KLIK HIER HOE HET KAN DAT WIJ GRATIS WERKEN. 


REKENVOORBEELD WERKWIJZEN MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:


BEREKENING MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:
TOEGEKENDE LETSELSCHADEVERGOEDING:  €300.000,--  
VERGOEDING UREN KOSTEN RECHTSBIJSTAND BOVENOP SCHADE €15.000,--  
TOTAAL TE VERGOEDEN DOOR VERZEKERAAR TEGENPARTIJ €315.000,--  

NO CURE NO PAY FEE 15% = € 45.000,--  
TE ONTVANGEN DOOR BUREAU DAT DUBBEL DECLAREERT ONTVANGT € 60.000,--

NETTO TE ONTVANGEN DOOR SLACHTOFFER € 255.000,--

REKENVOORBEELD WERKWIJZE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU:

TOEGEKENDE LETSELSCHADEVERGOEDING:  €300.000,--  
URENDECLARATIE RECHTSBIJSTAND VERZEKERAAR BOVENOP SCHADE €15.000,-- 
TOTAAL UIT TE BETALEN VERGOEDING DOOR TEGENPARTIJ: €315.000,--   
TOTAAL TE ONTVANGEN FEE DOOR NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU €15.000,--
 

NETTO TE ONTVANGEN DOOR SLACHTOFFER € 300.000,--
 

REKENVOORBEELD  NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU INDIEN OP NO CURE NO PAY WORDT GEWERKT:

TOEGEKENDE LETSELSCHADEVERGOEDING:  €300.000,-- 
VERGOEDING KOSTEN RECHTSBIJSTAND BOVENOP SCHADE €15.000,--.     
.
DEZE KOSTEN WORDEN DOOR HET NLB AAN HET SLACHTOFFER TERUGBETAALD
TOTAAL TE VERGOEDEN DOOR VERZEKERAAR TEGENPARTIJ €315.000,--

DOOR ONS AAN HET SLACHTOFFER TERUGBETAALD  €15.000,--
NO WIN - NO FEE VERGOEDING 15% = €45.000,--
TOTAAL TE ONTVANGEN FEE DOOR NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU   €45.000,--
 

TOTAAL TE ONTVANGEN DOOR SLACHTOFFER: €270.000,-- (€255.000,-- + €15.000,--)  


3) VEEL PARTIJEN WERKEN VOOR VERZEKERAARS OF HEBBEN AFSPRAKEN GEMAAKT MET VERZEKERAARS 

VEEL LETSELSCHADEBUREAUS EN LETSELADVOCATEN HEBBEN AFSPRAKEN GEMAAKT MET VERZEKERAARS VOOR EEN STANDAARD BELONING EN AFWIKKELING VAN LETSELSCHADES. DEZE AFSPRAKEN GAAN ONDER HET MOM VAN VOORDEEL VOOR HET SLACHTOFFER OMDAT DE SCHADEAFWIKKELING SNELLER GAAT. 

NADEEL VAN DEZE AFSPRAKEN IS DAT DEZE LETSELSCHADEBUREAUS EN LETSELSCHADEADVOCATEN NIET MEER ONAFHANKELIJK ZIJN. ONDERDEEL VAN DEZE AFSPRAKEN IS O.A. DAT DE VERZEKERAAR AKKOORD MOET GAAN MET EEN EVENTUELE GANG NAAR DE RECHTER. ER BESTAAT DUS GEEN MOGELIJKHEID OM NAAR DE RECHTER TE GAAN TENZIJ DE VERZEKERAAR DAAR ZELF MEE AKKOORD GAAT. DAT IS EEN SLECHTE ZAAK VOOR HET LETSELSCHADE SLACHTOFFER. SAILLANT DETAIL DAARBIJ IS DAT DE AFGESPROKEN VERGOEDING DIE VERZEKERAARS IN DAT GEVAL UITKEREN HOGER IS DAN DE GEBRUIKELIJKE VERGOEDING.

BOVENDIEN VOEREN DIVERSE BUREAUS EN ADVOCATENKANTOREN WERKZAAMHEDEN UIT VOOR EN OF NAMENS VERZEKERAARS, ZODAT VERZEKERAARS WAARTEGEN ZIJ VOOR U MOETEN STRIJDEN TEVENS EEN BELANGRIJKE OPDRACHTGEVERS ZIJN. 
HET LETSELSCHADESLACHTOFFER WEET NIETS VAN DEZE BELANGENVERSTRENGELING. HET MAG DUIDELIJK ZIJN DAT DIT ABSOLUUT NIET IN HET VOORDEEL IS VAN HET LETSELSCHADELACHTOFFER.

HET NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU IS VOLLEDIG ONAFHANKELIJK EN HEEFT GEEN ENKELE AFSPRAAK GEMAAKT MET VERZEKERAARS, NOG WERKEN WIJ VOOR VERZEKERAARS. HET NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU IS ER ALLEEN OM VOLLEDIG ONAFHANKELIJK DE BELANGEN VAN LETSELSCHADE SLACHTOFFERS DOOR HEEL NEDERLAND TE BEHARTIGEN, DE MAXIMAAL HAALBARE SCHADEVERGOEDING TOEGEKEND TE KRIJGEN, SNELLE AFHANDELING EN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE EN OPENHEID VAN UW
LETSELSCHADEZAAK TE BIEDEN. ONZE LETSELSCHADESPECIALISTEN ZIJN RECHTSTREEKS TE BENADEREN EN DAGELIJKS BEREIKBAAR.

BOVENDIEN HEBBEN WIJ EEN HOREND OOR VOOR UW PERSOONLIJKE VERHAAL EN SITUATIE. 

4) HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU WERKT VOLGENS GEDRAGSCODE BEHANDELING LETSELSCHADE 

(GBL VAN DE LETSELSCHADERAAD)

KLIK HIER OM DE COMPLETE GEDRAGSCODE TE BEKIJKEN. 

BEL GRATIS NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU:   0800 - 2200200  /    INFO@ANLB.NL