HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

 

SMARTENGELD                                                                                                                    

Smartengeld is een onderdeel van de totale schade die door een slachtoffer van letselschade geclaimd kan worden. Smartengeld is de vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Smartengeld kan onder het nederlandse recht uitsluitend worden vergoed indien het om één of meerdere van de onderstaande zaken gaat:

 • ALS GEVOLG VAN LICHAMELIJK OF GEESTELIJK LETSEL

 • ALS DE BETROKKENE IN ZIJN EER OF GOEDE NAAM IS GESCHAAD OF OP ANDERE WIJZE IN ZIJN PERSOON IS AANGETAST,

 • ALS SPRAKE IS VAN HET OOGMERK OM IMMATERIËLE SCHADE TOE TE BRENGEN, DAN WEL

 • ALS SPRAKE IS VAN AANTASTING VAN DE NAGEDACHTENIS VAN EEN FAMILIELID.

De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. Het bepalen van smartengeld kan een langdurig proces zijn, aangezien pas bij een medische eindsituatie (letsel is genezen of er is geen verbetering mogelijk) de hoogte van het smartengeld berekend kan worden. In nederland is het alleen mogelijk om smartengeld te eisen als slachtoffer. Naasten of nabestaanden komen niet in aanmerking voor een vergoeding. wel is het mogelijk om zogenoemde shockschade te claimen en of affectieschade, wanneer hij of zij direct is geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval.

VOORBEELDEN HOOGTE TOEGEKENDE SCHADEVERGOEDING SMARTENGELD >> KLIK HIER      

 

COMPONENTEN VAN INVLOED OP HOOGTE SMARTENGELD

OP DE VASTSTELLING VAN DE HOOGTE VAN SMARTENGELD ZIJN VELE COMPONENTEN VAN INVLOED. ONDERSTAAND TREFT U ENKELE VAN DEZE COMPONENTEN AAN:


• LEEFTIJD (BIJVOORBEELD HET VERSCHIL TUSSEN IEMAND VAN 80 JAAR VERSUS EEN JONG KIND)

 

• DUUR VAN DE ZIEKENHUISOPNAMES

(bijvoorbeeld het verschil tussen opname op de POLIKLINIEK versus INTENSIVE CARE)


• LOOPTIJD VAN HET LETSEL

(bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been van 6 weken of een levenslange DWARSLAESIE)


• INTENSITEIT VAN DE BEHANDELINGEN EN DOORSTANE PIJN

(bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been versus BRANDWONDEN)


• DUUR VAN DE BEHANDELINGEN

(bijvoorbeeld het verschil tussen een dagopname in het ziekenhuis versus een revalidatietraject van maanden) 


• RESTERENDE BEPERKINGEN VOOR DE TOEKOMST

(bijvoorbeeld het verschil tussen een breuk versus AMPUTATIE)


• MATE WAARIN U FUNCTIONEEL INVALIDE BENT GEWORDEN

(dit gaat in PERCENTAGE van het gehele lichaam)


• DE MATE WAARIN U ARBEIDSONGESCHIKT BENT GEWORDEN

(bijvoorbeeld: kun je je eigen werk nog doen of moet je mogelijk ander werk gaan doen).


• GEDERFDE LEVENSVREUGDE

(je kindje niet kunnen tillen of je hobby’s niet meer kunnen uitoefenen. hier vallen heel veel aspecten onder).

• HET GESCHOKTE RECHTSGEVOEL

• DE AARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. IS WEDERPARTIJ VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR DE GELEDEN EN TOEKOMSTIGE SCHADE? HEEFT U EEN DEEL EIGEN SCHULD DOORDAT U BIJVOORBEELD DE GORDEL NIET DROEG (KOST U 25%), OF ER ALCOHOL IN HET SPEL WAS ETC.


• DE AARD EN DE ERNST VAN HET LETSEL.


• DE AARD, OMVANG EN DUUR VAN HET LEED. 


• DE MEDISCHE, PSYCHIATRISCHE OF PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING. OOK PSYCHISCHE SCHADE GEEFT EEN VERGOEDING SMARTENGELD.

langdurige psychiatrische behandelingen zijn zeer belastend voor iemand die van een trauma wil genezen.

• DE MATE VAN INVALIDITEIT.

bij functionele arbeidsongeschiktheid wordt de beschadiging van lichaam of geest gemeten in percentages. dit percentage wordt vaak gebruikt voor sommenverzekeringen om tot bepaling van de uitkering te komen. of functionele invaliditeit ook tot arbeidsongeschiktheid leidt, is een geheel andere vraag.

• DE MATE VAN BEWUSTZIJN.

is het slachtoffer zich bewust van zijn leed? de gedachte immers achter een smartengeldvergoeding is met name dat je als slachtoffer kennis hebt van je leed en je er bewust van bent. dus lig je in coma dan rijst de vraag of je kennis hebt van je leed. deze discussie maar ook de discussie bij SHOCKSCHADE of overlijden, is zeer diepgaand en zal hier niet verder worden besproken.

• ENIGE PREDISPOSITIE.

hierbij komt de vraag aan de orde of, het ongeluk weggedacht, het slachtoffer klachten zou hebben gehad die overlappend zijn aan hetgeen als ongevalsgevolg wordt opgevoerd. dus iemand met nek en schouderklachten voor diens ongeval kan bijvoorbeeld zijn whiplash niet geheel aan het ongeval toewijzen. de verzekeraar zal het medisch causale verband betwisten.

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

INDICATIE HOOGTE SMARTENGELD UITGEKEERD IN NEDERLAND PER LETSELCATEGORIE

Eens in de 3 jaar geeft de ANWB haar smartengeldgids uit een naslagwerk voor professionals in letselschadeland. recent is de smartegeldgids 2015 uitgekomen. 

Deze gids bevat veel voorbeelden van eerdere uitspraken omtrent  letselschade en de vergoeding die werd verkregen in eerdere zaken in nederland. de smartengeldgids geeft dus een indicatie van het hoogte van het smartengeld (slechts onderdeel totale letselschade) waar u recht op zou kunnen hebben of die aan u toegekend zou kunnen worden door een rechter het is echter geen garantie op hetzelfde bedrag. 

Het Nederlands Letselschadebureau is van mening dat onderstaande bedragen vaak veel te laag zijn, zeker in verhouding tot de in het buitenland uitgekeerde schadevergoedingen. daarom doen wij ons uiterste best om een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor onze clienten te bewerkstelligen.

Wanneer u exact wilt weten welke smartengeldvergoeding u zou kunnen krijgen doet u er verstandig aan om contact op te nemen met het nederlands letselschade bureau. aan de hand van uw verhaal kunnen onze experts u (gratis) een redelijke inschatting geven van uw kansen en de hoogte van het bedrag, niet op basis van de gids wilt u eerst wat meer informatie hebben over de bedragen? hieronder treft u meer informatie.

Om u een snelle inschatting te geven van de bedragen waar u mogelijk recht op heeft volgt hieronder een opsomming. u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. deze bedragen zijn een indicatie en geen garantie. Om zeker te zijn van uw kansen neemt u direct contact op met het Nederlands Letselschade Bureau.

Onderstaande bedragen betreffen alleen de post Smartengeld en bijvoorbeeld niet de post (toekomstig) inkomensverlies, waardoor de totale letselschade nog steeds in de tonnen zou kunnen lopen.

SMARTENGELD GERINGE LETSELSCHADE TOT (€ 1750,00)


 • KNEUZINGEN

 • SCHAAFWONDEN, VLEESWONDEN

 • LICHTE HERSENSCHUDDING

 • KLEINE BOTBREUKEN

SMARTENGELD GERINGE LETSELSCHADE 
(€ 1750,00 TOT € 3250,00) 

 • SCHOUDERLUXATIE PROBLEEMLOOS GENEZEN

 • GERINGE BLIJVENDE VISUSVERMINDERING

 • ONGECOMPLICEERDE FRACTUREN LEDEMATEN OF SKELETDELEN

 • INWENDIG LETSEL

 • GEBITSBESCHADIGING

 • ERNSTIGE VLEESWONDEN MET ONTSIEREND LITTEKEN

 

SMARTENGELD  MATIGE LETSELSCHADE (3.250 EURO TOT 7.500 EURO)


 • GECOMPLICEERDE BREUKEN

 • KNIEBANDEN GESCHEURD

 • AMPUTATIE DEEL VAN VINGER

 • VERLIES (DEEL) EIGEN GEBIT

 • NEKLETSEL, WHIPLASHLAESIE

 • ZEER ONTSIEREND LITTEKEN TEN GEVOLGE VAN VLEESWONDEN

 • PSYCHISCHE SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERKRACHTING, ONTUCHT, INCEST

 • GERING FUNCTIEVERLIES VAN EEN LICHAAMSDEEL

SMARTENGELD  ERNSTIGE LETSELSCHADE (7.500 EURO TOT 17,500 EURO)


 • ERNSTIGE VERBRIJZELINGSFRACTUUR

 • BELANGRIJKE BLIJVENDE VISUSVERMINDERING

 • EENZIJDIGE DOOFHEID

 • KORTE TIJD BEWUSTELOOS OF IN COMA

 • BEENVERKORTING

 • SCHEDELBASISFRACTUUR

 • ERNSTIGE WHIPLASHLAESIE

 • ERNSTIG INWENDIG LETSEL

SMARTENGELD  ZWARE LETSELSCHADE (17.500 EURO TOT 35.000 EURO)


 • LANGERE TIJD BEWUSTELOOS OF IN COMA

 • SOMS LANGDURIGE, NIETSTABIELE TOESTAND OP GEESTELIJK GEBIED EN/OF KARAKTERVERANDERING

 • VERLIES REUK EN/OF SMAAK

 • FUNCTIE VERLIES LICHAAMSDEEL


SMARTENGELD ZEER ZWARE LETSELSCHADE (35.000 EURO TOT 70.000 EURO)


 • ERNSTIGE BLIJVENDE STORING GEESTELIJK VERMOGEN EN GEESTELIJKE STABILITEIT

 • ERNSTIGE BRANDWONDEN

 • VERLIES OF FUNCTIEVERLIES ARM, BEEN, HAND, VOET

 • HOGE DWARSLAESIE WAARBIJ MEN NORMAAL KAN ETEN, COMMUNICEREN, TELEVISIE KIJKEN, LEZEN, KAARTSPELEN

 • BLINDHEID BEIDE OGEN

 • VERLIES SPRAAKVERMOGEN.


SMARTENGELD UITZONDERLIJK ZWARE LETSELSCHADE (VANAF 70.000 EURO)


 • TOTALE DWARSLAESIE

 • MOGELIJKHEID TOT COMMUNICATIE VERLOREN OF ERNSTIG BEPERKT

 • BIJZONDER ZWARE BRANDWONDEN, WAARDOOR ZICHTBAAR ERNSTIG MISVORMING

HOEVEEL SMARTENGELD KAN IK CLAIMEN?

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl