HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

 

WAT TE DOEN: 

IK HEB TE MAKEN GEHAD MET EEN MEDISCHE FOUT

Een medische fout kan fysiek, emotioneel en financieel ingrijpend zijn. bijvoorbeeld als je niet meer of slechts gedeeltelijk kunt werken. of als je door de arts geen verklaring krijgt van wat er nu precies is gebeurd. of als bewezen moet worden wie aansprakelijk is voor het vergoeden van letselschade. Soms is niet meteen duidelijk of het om een medische complicatie gaat of dat er een verwijtbare fout is gemaakt. Als patiënt is het lastig om te bewijzen dat een fout is gemaakt. Je bent immers geen arts. wat je op praktisch, emotioneel, juridisch, financieel gebied kunt doen, staat hieronder . je komt dan bij de juiste instanties uit. U kunt contact opnemen het Nederlands Letselschade Bureau voor meer informatie. wij verwijzen je graag door naar de juiste instanties en of staan je graag kosteloos bij met juridische bijstand en begeleiding. ook hebben wij een horend oor voor jouw verhaal.

 

PRAKTISCHE HULP NA EEN MEDISCHE FOUT

PRAAT EROVER

Als je slachtoffer bent van een medische fout of het vermoeden hebt dat er een fout is gemaakt, kan het prettig zijn om daarover te kunnen spreken met de arts of het ziekenhuis. je mag van ze verwachten dat zij het gesprek met je aangaan. je kunt daartoe ook zelf het initiatief nemen, hoe lastig dit ook kan zijn. als je niet wordt gehoord, kun je bij het ziekenhuis meestal terecht bij een klachtenfunctionaris. 

HUISHOUDELIJKE HULP

Soms heb je na een medische misser letsel opgelopen waardoor je afhankelijk bent geworden van hulp in huis. misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. als je daar niet op kunt terugvallen, is het mogelijk om bij een vrijwilligersorganisatie mantelzorg aan te vragen. dat is gratis. via het zorgloket van je gemeente kun je (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. De gemeente zoekt uit of je hiervoor in aanmerking komt en zo ja, wat je eigen bijdrage is.

WERK EN INKOMEN

Een medische fout kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben. meer uitleg over werk en inkomen geeft het nederlands letselschade bureau je graag.

JURIDISCHE HULP NA MEDISCHE FOUT

KLACHT INDIENEN

Als je een klacht wilt indienen tegen de zorgverlener, kun je dat doen op twee manieren: bij de klachtencommissie van het ziekenhuis en bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. bij de inspectie voor de gezondheidszorg kun je geen klacht indienen maar je kunt tekortkomingen in de zorg daar wel melden. onze specialisten geven je graag meer informatie hieromtrent.

SCHADEVERGOEDING 

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet je schade hebben geleden als gevolg van het onzorgvuldig medisch handelen. dit kan materiële schade zijn, zoals medische uitgaven, kosten voor een aangepaste woning of auto, verlies van inkomsten, hulp in huis. het kan ook immateriële schade zijn, zoals verdriet en/of pijn door het letsel dat je hebt opgelopen. de schadevergoeding kun je eisen in een civiele procedure. het is vaak complex om de medische aansprakelijkheid voor de geleden schade vast te stellen. niet in de laatste plaats omdat het vaak niet meteen duidelijk is of sprake is van een complicatie of van een fout. in de meeste gevallen is het nodig om een rechtshulpverlener in te schakelen om je in de civiele procedure bij te staan.

JURIDISCHE HULP

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van juridische hulp. als je lid bent van een vakbond of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je je daar melden. nadeel is dat bij rechtsbijstandverzekeraars over het algemeen niet de beste juristen werken. Rechtsbijstandsverzekeraars staan bekend om het feit dat ze veel net afgestudeerde juristen in dienst hebben met weinig ervaring en die zeker niet gespecialiseerd zijn in ingewikkelde letselschade zaken. Je kunt ook zelf een gespecialiseerde advocaat of een letselschade-expert inschakelen. 

Het lastige als je zelf hulp inschakelt is dat iedereen kan doen alsof die jou kan helpen tijdens het hele traject, terwijl je natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. zoek deze persoon zorgvuldig uit. 

Voordat je definitief beslist welke juridische hulp je inschakelt, is het goed om eerst een (voor jou kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. 

Het Nederlands Letselschade Bureau geeft graag in een kosteloos persoonlijk gesprek bij u thuis alle informatie die u nodig heeft om tot een goede keuze te komen welke partij de civiele procedure zal opstarten en begeleiden.


KOSTEN JURIDISCHE HULP

Een advocaat mag volgens nederlandse wetgeving niet op no cure no pay werken en kost derhalve geld, maar ook als je weinig geld hebt, kun je je door een advocaat laten bijstaan. afhankelijk van de hoogte van je inkomen, kun je via de raad voor de rechtsbijstand een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. meer informatie hierover staat op de site van de raad voor de rechtsbijstand.  

Als de zorgverlener aansprakelijk is, dan moet hij de door jou gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. overleg vooraf met je letselschade-expert of advocaat wat je aan juridische kosten kunt verwachten.

Het Nederlands Letselschadebureau werkt volledig kosteloos voor je omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren. 

In geval van pure onduidelijkheid wie er aansprakelijk is, kunnen wij werken op 
no cure no pay basis. neem alsjeblieft vrijblijvend contact met ons op om zekerheid te krijgen op welke basis wij in jouw geval kunnen werken. 

Neem nu hier contact op voor een oplossing!


NATIONALE OMBUDSMAN

Van het ziekenhuis en de arts mag je verwachten dat zij zich open opstellen, met je in gesprek gaan over een mogelijke fout bij de medische behandeling en eerlijk verantwoording nemen voor hun fouten. als dat niet het geval is, kun je daarover een klacht indienen bij het ziekenhuis. krijg je daarop geen gehoor, dan kun je de nationale ombudsman vragen om jouw klacht te behandelen.


EMOTIONELE HULP BIJ MEDISCHE FOUTEN

PRAAT EROVER

de gevolgen van een medische fout kunnen emotioneel ingrijpend zijn. misschien kun je met iemand in je directe omgeving goed praten over wat er gebeurd is en wat het met je doet. ook via telefonische hulplijnen of chatprogramma’s op internet kun je een luisterend oor en advies vinden.

PROFESSIONELE HULP

Je kunt je na een ingrijpende gebeurtenis angstig voelen, moeite hebben met slapen of veel aan de medische ingreep terugdenken. dat zijn geen vreemde reacties. als lichamelijke of psychische klachten langer aanhouden, is het goed om naar een huisarts te gaan. hij kan je naar gespecialiseerde hulp doorverwijzen. mogelijk vergoedt de zorgverzekering (een deel van) de kosten. neem hierover vooraf contact op met je verzekeraar.

LOTGENOTEN

Nederland heeft veel patiëntenorganisaties waar je terecht kunt voor informatie en lotgenotencontact. adressen zijn te vinden via de website van de nederlandse patiënten consumenten federatie (npcf). de npcf heeft ook een zorglijn voor advies, informatie en hulp bij doorverwijzen

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

 

SLACHTOFFER LETSELSCHADE DOOR MEDISCHE MISSER?

Nederlands Letselschade Bureau is het onafhankelijke instituut dat door heel Nederland gratis de belangen van slachtoffers van een medische fout behartigt.

Een maximale schadevergoeding krijgen is geen gemakkelijke opgave.
de veelal grote en machtige verzekeraar van de tegenpartij is gebaat bij een zo laag mogelijke uitkering. ook zijn medische instellingen zoals ziekenhuizen en medici zeer voorzichtig met het erkennen van aansprakelijkheid i.v.m. negatieve media publiciteit en gevolgen voor de carriere van de betreffende medici.

De verzekeraar van de tegenpartij is wettelijk echter verplicht om alle schade die voortvloeit
uit uw ongeval te vergoeden, waaronder (toekomstige) inkomensschade, ziektekosten,
pensioenschade, huishoudelijk hulp, aanpassing aan uw woonomgeving en auto, reis- en communicatiekosten, kosten deskundigen en smartengeld wegens emotionele en immateriele schade.

Wij begeleiden u volledig en ons uiterst deskundige letselschadespecialisten
zijn alleen tevreden met een maximale schadevergoeding en snelle voorschotten.

>>CONTACT

 

MEDISCHE FOUT

Met medische fouten worden alle fouten die optreden door een medische behandeling bedoeld, ofwel een ongewenst en vermijdbaar neveneffect van een medische behandeling. een medische fout wordt meestal veroorzaakt door een arts,verpleegkundige of paramedisch personeel.

Naast de term fout moet de term onbedoelde schade (engels: adverse effect) worden herkend. de definitie van onbedoelde schade is een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt.

Medische fouten zijn gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat vermijdbaar was.  Onderzoek kan meestal alleen worden gedaan naar het voorkomen van onbedoelde schade. medische fouten zijn ongewenst omdat ze leiden tot gezondheidsschade en omdat ze de maatschappij geld kosten.

 

VOORBEELDEN MEDISCHE FOUTEN

-KLASSIEKE LINKS -RECHTS VERWISSELING
VERKEERDE DIAGNOSE:
- GEMISTE HART- EN VAATZIEKTE OF HARTAANVAL
- GEMISTE KANKERDIAGNOSE
-NIET JUIST GESTERILISSERDE INSTRUMENTEN
-VERKEERD MEDICIJN OF   VERKEERDE DOSIS
- NARCOSE FOUTEN
- OPERATIE FOUTEN
-FOUTEN BIJ COSMETISCHE BEHANDELING OF CHIRURGIE
-TE LAAT OF NIET INGRIJPEN
-FOUTEN BIJ EERSTE HULP
-GEBOORTELETSEL BIJ BABY:
- HERSENLETSEL DOOR ZUURSTOFGEBREK
- LETSEL AAN ZENUWEN OF SPIEREN
- TE HOOG BILURUBINE-GEHALTE
- FOUTEN BIJ ZWANGERSCHAP OF BEVALLING
-ZIEKENHUISBACTERIE
-DWARSLAESIE

-ETC

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

 

REGEL UW SCHADE VANDAAG NOG!

GRATIS VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK BIJ U THUIS?

  

OF HEEFT U EEN VRAAG? 


LAAT HIER UW GEGEVENS ACHTER VOOR GRATIS ADVIES

OF

BEL GRATIS : 0800 - 22 00 200 

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl