HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

WERKWIJZE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU

 

LETSELSCHADEBEHANDELING:    

HOE HET WEL EN HOE HET NIET MOET


LET OP!   PRAKTIJKEN DIE LETSELSCHADE-KANTOREN REGELMATIG UITVOEREN.1)   OOK IN OPDRACHT WERKEN VAN VERZEKERAARS.

HELAAS KOMT HET VAAK VOOR DAT LETSELSCHADEBUREAUS, -ADVOCATEN OF -SPECIALISTEN OOK (VEEL) WERKEN VOOR VERZEKERAARS. HOE HARD STELT IEMAND ZICH TEGEN DE VERZEKERDE TEGENPARTIJ OP ALS DE BETREFFENDE VERZEKERAAR TEVENS EEN WELKOME OPDRACHTGEVER IS, DIE VEEL BUSINESS genereert?  AANGEZIEN HET OM KLEINE GROEP VERZEKERAARS GAAT ZIJN WIJ ERVAN overtuigd DAT HET NIET CORRECT IS OM ZOWEL VOOR VERZEKERAARS ALS OOK VOOR SLACHTOFFERS ALS opdrachtgever TE WERKEN.  HELAAS WORDT DIT NIET AAN DE betreffende SLACHTOFFERS GEMELD DIE DAARDOOR IN ONWETENDHEID BLIJVEN. 

2)  ONTERECHT OP NO CURE - NO PAY BASIS WERKEN

veel letselschadespecialisten werken onterecht op no cure no pay basis, terwijl de aansprakelijkheid bijvoorbeeld al redelijk duidelijk is. de (verzekeraar van) de tegenpartij is dan wettelijk verplicht de kosten van rechtsbijstand van het letselschade-slachtoffer te vergoeden. deze kosten worden uitgekeerd bovenop de schadevergoeding die aan het slachtoffer wordt toegekend.onterecht werken op no cure no pay basis dit kost slachtoffers onnodig veel geld. 

zie verderop deze pagina rekenvoorbeelden en uitleg.

REKENVOORBEELD WERKWIJZE MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:

berekening menig letselschadekantoor:

toegekende letselschadevergoeding:  €300.000,--  

no cure no pay fee letselschadelkantoor  15% = € 45.000,--

netto te ontvangen door slachtoffer € 255.000,--

 

REKENVOORBEELD WERKWIJZE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU:

toegekende letselschadevergoeding:  €300.000,--  

urendeclaratie rechtsbijstand verzekeraar bovenop schade €15.000,-- 

totaal uit te betalen vergoeding door tegenpartij: €315.000,--   

 

totaal te ontvangen fee nederlands letselschade bureau €15.000,--


netto te ontvangen door slachtoffer € 300.000,--

 

werken op basis van no cure no pay terwijl de aansprakelijkheid van de tegenpartij al redelijk vast staat kost een letselschade -slachtoffer onnodig veel geld. dat geld gaat rechtstreeks naar het letselschadebureau dat uw zaak behandelt.

neem daarom alstublieft voor een onafhankelijk, deskundig en kostenloos advies contact op met het nederlands letselschadebureau.ook voor een kosteloze second opinion. 


2) DUBBELE FEE

veel letselschadespecialisten brengen ook een dubbele fee in rekening. zij ontvangen een percentage van de claim door een no cure no pay constructie maar declareren daarnaast zonder dat het slachtoffer het weet ook een uurtarief bij de verzekeraar van de tegenpartij.

maar weinig personen weten dat (de verzekeraar van) de tegenpartij, wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld wettelijk verplicht is om de kosten van vaststelling en bemiddeling van schade te vergoeden.

het nederlands letselschadebureau declareert nooit dubbel. wij werken in principe gratis voor u. in de gevallen waar aansprakelijkheid zeer onduidelijk is kunnen we werken op no win no fee basis. bovendien werken wij meestal volledig kostenloos i.p.v. op no cure no pay zoals de meeste letselschade-specialisten doen. eventuele kosten die gedeclareerd kunnen worden bij verzekeraar worden in mindering gebracht van een eventueel afgesproken no win - no pay succesfee.

zie punt 1 over het nadeel van no cure - no pay. 

klik hier hoe het kan dat wij gratis werken
REKENVOORBEELD WERKWIJZEN MENIG LETSELSCHADEKANTOOR:


berekening menig letselschadekantoor:

toegekende letselschadevergoeding:  €300.000,--  

vergoeding uren kosten rechtsbijstand bovenop schade €15.000,--  

totaal te vergoeden door verzekeraar tegenpartij €315.000,--  


no cure no pay fee 15% = € 45.000,--  

te ontvangen door bureau dat dubbel declareert ontvangt € 60.000,--

etto te ontvangen door slachtoffer € 255.000,--


REKENVOORBEELD WERKWIJZE NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU:

toegekende letselschadevergoeding:  €300.000,--  

urendeclaratie rechtsbijstand verzekeraar bovenop schade €15.000,-- 

totaal uit te betalen vergoeding door tegenpartij: €315.000,--   

totaal te ontvangen fee door nederlands letselschade bureau €15.000,--

 


netto te ontvangen door slachtoffer € 300.000,--

 rekenvoorbeeld  nederlands letselschade bureau indien op no cure no pay wordt gewerkt:


toegekende letselschadevergoeding:  €300.000,-- 

vergoeding kosten rechtsbijstand bovenop schade €15.000,--.     

.

deze kosten worden door het nlb aan het slachtoffer terugbetaald

totaal te vergoeden door verzekeraar tegenpartij €315.000,--

 

door ons aan het slachtoffer terugbetaald  €15.000,--

no win - no fee vergoeding 15% = €45.000,--

totaal te ontvangen fee door nederlands letselschade bureau   €45.000,--

totaal te ontvangen door slachtoffer: €270.000,-- (€255.000,-- + €15.000,--)  3) VEEL PARTIJEN WERKEN VOOR VERZEKERAARS OF HEBBEN AFSPRAKEN GEMAAKT MET VERZEKERAARS 


veel letselschadebureaus en letseladvocaten hebben afspraken gemaakt met verzekeraars voor een standaard beloning en afwikkeling van letselschades. deze afspraken gaan onder het mom van voordeel voor het slachtoffer omdat de schadeafwikkeling sneller gaat. 

nadeel van deze afspraken is dat deze letselschadebureaus en letselschadeadvocaten niet meer onafhankelijk zijn. onderdeel van deze afspraken is o.a. dat de verzekeraar akkoord moet gaan met een eventuele gang naar de rechter. er bestaat dus geen mogelijkheid om naar de rechter te gaan tenzij de verzekeraar daar zelf mee akkoord gaat. dat is een slechte zaak voor het letselschade slachtoffer. saillant detail daarbij is dat de afgesproken vergoeding die verzekeraars in dat geval uitkeren hoger is dan de gebruikelijke vergoeding.

bovendien voeren diverse bureaus en advocatenkantoren werkzaamheden uit voor en of namens verzekeraars, zodat verzekeraars waartegen zij voor u moeten strijden tevens een belangrijke opdrachtgevers zijn. 

het letselschadeslachtoffer weet niets van deze belangenverstrengeling. het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet in het voordeel is van het letselschadelachtoffer.

het nederlands letselschadebureau is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele afspraak gemaakt met verzekeraars, nog werken wij voor verzekeraars. het nederlands letselschadebureau is er alleen om volledig onafhankelijk de belangen van letselschade slachtoffers door heel nederland te behartigen, de maximaal haalbare schadevergoeding toegekend te krijgen, snelle afhandeling en volledige transparantie en openheid van uw

letselschadezaak te bieden. onze letselschadespecialisten zijn rechtstreeks te benaderen en dagelijks bereikbaar. bovendien hebben wij een horend oor voor uw persoonlijke verhaal en situatie. 


4) HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU WERKT VOLGENS GEDRAGSCODE BEHANDELING LETSELSCHADE 

(GBL VAN DE LETSELSCHADERAAD)


KLIK HIER OM DE COMPLETE GEDRAGSCODE TE BEKIJKEN.
GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl