HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

 

 WAT TE DOEN: 

IK BEN SLACHTOFFER VAN EEN BEROEPSZIEKTE


Meer dan 20.000 personen krijgen per jaar een beroepsziekte. Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. mesothelioom bij arbeiders uit de asbest-industrie, bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie, de schildersziekte door het werken met vluchtige organische stoffen (v.o.s.) en besmettelijke ziektes zoals hepatitis of hiv bij medewerkers in de gezondheidszorg na een prik- of snijongeluk. Voorbeelden van deze ziektes zijn pneumoconiose of stoflong bij mijnwerkers, asbestose.  

Beroepsziekten komen zowel voort uit het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer als in het geval van rsi, waarvan het bekendste voorbeeld de muisarm is. lees

hier verder over rsi

Een burn out mits werkgerelateerd, kan ook vallen onder beroepsziektes, alhoewel soms lastiger te bewijzen. 

lees hier verder over burn out en de mogelijkheden van het claimen van letselschade.

Hoewel bij vele andere ziektes het verband met het beroep direct duidelijk is, mag niet altijd van een beroepsziekte worden gesproken. een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “managerziekte”: nerveuze klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen.

Als gevolg van betere hygiëne en veiligheidseisen nemen beroepsziektes af. een landelijk kenniscentrum in nederland dat zich bezighoudt met beroepsziektes is het nederlands centrum voor beroepsziekten (ncvb). dit kenniscentrum is gevestigd in amsterdam.

Het Nederlands Letselschade Bureau is uw juiste partner om uw belangen te behartigen als u lijdt of denkt te lijden aan een beroepsziekte. Wij regelen de letselclaim van uw beroepsziekte kosteloos en bieden u gratis bijstand. Uiteraard zijn we ook in u persoonlijk geinteresseerd. Neem nu contact op met een van onze professionals met ervaring in beroepsziekten.


De een kent na een verkeersongeluk een periode van schrik en onzekerheid, een ander durft de weg niet meer op. Of je nu slachtoffer, getuige, inzittende of nabestaande bent, een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn. de belemmeringen en/of angsten die na een aanrijding kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. ook financieel kan er heel wat op je afkomen. bijvoorbeeld als je de lichamelijke of emotionele letselschade wilt verhalen. Je kunt hiervoor vakkundige hulp inschakelen. laat je goed voorlichten. wat je als slachtoffer of als nabestaande kunt doen op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied staat hieronder. neem contact op met net nederlands letselschadebureau voor meer informatie of kosteloze juridische bijstand. 

PRAKTISCHE HULP NA EEN VERKEERSONGEVAL

HUISARTS RAADPLEGEN

Hoe heftig een verkeersongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen. Zo is het verstandig om, als je gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek. ook als je klachten weinig lijken voor te stellen. wacht hier niet te lang mee. het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van je herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling van het ongeluk.

REGELEN VAN HULP

Soms wordt je als gevolg van een beroepsziekte afhankelijk van hulp in de huishouding of bij je persoonlijke verzorging. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. Zodra aansprakelijkheid erkend is dient deze hulp vergoed te worden door de (verzekeraar van) werkgever. Als je daar niet op kunt terugvallen, dient ingeroepen professionele hulp vergoed te worden. Graag helpt Nederlands Letselschade Bureau met deze kwestie. Meer informatie hierover staat ook op de website van de rijksoverheid onder het kopje ‘algemene wet bijzondere ziektekosten’ en ‘wet maatschappelijke ondersteuning’.


WERK EN INKOMEN

Een beroepsziekte kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. 

Eventueel toekomstige en langdurige inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kan geclaimd worden. Verzekeraars van uw werkgever zijn zeer terughoudend om dit soort schadeposten die over een lange periode doorgaan te vergoeden. Het is belangrijk u door een sterke organisatie te laten bijstaan. De professionals van Nederlands Letselschade Bureau staan u graag hierin bij.


ADMINISTRATIE BIJHOUDEN / NOTA'S BEWAREN

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van  je beroepsziekte moet maken. bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.


JURIDISCHE HULP STRAFPROCES


Dit gedeelte geeft informatie over juridische hulp bij een eventueel strafproces. ben je op zoek naar juridische hulp bij het afhandelen van schade, kijk dan verderop onder financiële hulp

SEPONEREN, TRANSACTIE OF VERVOLGEN 

Indien de beroepsziekte een gevolg is van een (vermoedelijk) misdrijf, kun je als slachtoffer of nabestaande te maken krijgen met een strafproces tegen de verdachte.

Bij ernstige zaken die strafrechtelijk verwijtbaar zijn kan aangifte worden gedaan bij de politie om de kwestie bij de officier van justitie onder de aandacht te brengen. Er zal dan een proces-verbaal opgemaakt worden. De politie stuurt deze vervolgens door naar de officier van justitie van het openbaar ministerie.

De officier van justitie kan daarop besluiten om…


• de zaak te seponeren (niet verder vervolgen) 
• de verdachte een transactie aan te bieden 
• de verdachte te vervolgen
.
Als de officier van justitie besluit om te seponeren of om een transactie aan te bieden en je bent het daar niet mee eens, dan kan je de officier verzoeken om alsnog tot vervolging over te gaan. 

RECHTEN TIJDENS HET STRAFPROCES

Als het openbaar ministerie besluit om de verdachte te vervolgen, probeert hij aan te tonen dat de verdachte een misdrijf of een overtreding heeft begaan. tijdens een strafproces heb je als slachtoffer of nabestaande een aantal rechten, zoals…

  • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
  • het recht op informatie 
  • als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. de politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
  • het spreekrecht
  • als slachtoffer of nabestaande kun je tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen voor jou zijn. meer informatie hierover vind je opwww.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

FINANCIELE HULP NA VERKEERSONGEVAL

SCHADEVERGOEDING

Deze pagina geeft informatie over het afhandelen van schade. 
als je nabestaande bent van iemand die is omgekomen door een broepsziekte, kun je voor informatie over het afhandelen van schade terecht op onze pagina 'hulp voor nabestaanden'.


Bij een beroepsziekte komt er op financieel gebied vaak veel op je af. In bepaalde gevallen is het verhalen van schade best eenvoudig, in andere gevallen is het ingewikkeld en duurt het lang. gelukkig zijn er de professionals van Nederlands Letselschade Bureau die je (gratis) kunnen en willen helpen.  


ADMINISTRATIE BIJHOUDEN

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van je beroepsziekte  moet maken. bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.


TWEE SOORTEN SCHADE

Als slachtoffer van een beroepsziekte krijg je te maken met diverse schadeposten die  onder letselschade vallen, zoals vee kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen - mocht je door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. Onder letselschade valt ook smartengeld.

Smartengeld is bedoeld om je enige genoegdoening te geven voor de pijn, het verdriet en het ongemak die de beroepsziekte veroorzaakt. Het geeft je als slachtoffer de mogelijkheid om het leven na het ongeval te veraangenamen.
of je nu veel of weinig schade hebt, het is raadzaam en meestal nodig om professionele hulp in te schakelen voor het afhandelen van de schade.


LETSELSCHADE

Meestal is het nodig om vakkundige hulp in te schakelen voor het afhandelen van letselschade. daarvoor kun je altijd gratis contact opnemen met het Nederlands Letselschade Bureau. neem nu contact met ons op


VAKKUNDIGE HULP BIJ HET AFHANDELEN VAN LETSELSCHADE

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade. als je lid bent van een vakbond of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je je daar melden. 
je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. het moeilijke daarbij is dat iedereen kan doen alsof die jou kan helpen tijdens het hele traject, terwijl je natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. zoek deze persoon zorgvuldig uit.  
voordat je definitief beslist welke juridische hulp je inschakelt, is het goed om eerst een (voor jou kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. maak in ieder geval een gratis afspraak met de letselschadespecialisten van het Nederlands Letselschade Bureau die bij je thuis alle benodigde informatie zullen bespreken.
neem nu hier contact met ons op

CIVIELE PROCEDURE

Ben je het oneens met de tegenpartij, dan kun je de situatie ook voorleggen aan de rechter in een zogenaamde civiele procedure. Een civiele procedure is niet eenvoudig en kan lang duren. het is daarom verstandig juridisch advies in te winnen voordat je aan deze procedure begint. dit kan uiteraard kosteloos via het Nederlands Letselschade Bureau


KOSTEN JURIDISCHE HULP

Een advocaat mag volgens Nederlandse wetgeving niet op No Cure No Pay werken en kost derhalve geld, maar ook als je weinig geld hebt, kun je je door een advocaat laten bijstaan. afhankelijk van de hoogte van je inkomen, kun je via de raad voor de rechtsbijstand een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. meer informatie hierover staat op de site van de raad voor de rechtsbijstand.  

Overleg vooraf met je letselschade-expert of advocaat wat je aan juridische kosten kunt verwachten.


Het Nederlands Letselschadebureau werkt volledig kosteloos voor je omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren. 

In geval van pure onduidelijkheid wie er aansprakelijk is, kunnen wij werken op 
no cure no pay basis. neem alsjeblieft vrijblijvend contact met ons op om zekerheid te krijgen op welke basis wij in jouw geval kunnen werken.


EMOTIONELE HULP BIJ BEROEPSZIEKTE

PRAAT EROVER

De gevolgen van een beroepsziekte kunnen emotioneel ingrijpend zijn. Misschien kun je met iemand in je directe omgeving goed praten over wat er gebeurd is en wat het met je doet. Ook via telefonische hulplijnen of chatprogramma’s op internet kun je een luisterend oor en advies vinden.

PROFESSIONELE HULP

Je kunt je na een ingrijpende beroepsziekte angstig voelen, moeite hebben met slapen of veel aan de situatie blijven denken. Dat zijn geen vreemde reacties. als lichamelijke of psychische klachten langer aanhouden, is het goed om naar een huisarts te gaan. hij kan je naar gespecialiseerde hulp doorverwijzen. Mogelijk vergoedt de zorgverzekering (een deel van) de kosten. Neem hierover vooraf contact op met je verzekeraar.

Als aansprakelijkheid voor de beroepsziekte erkend is dienen als deze kosten ook vergoed te worden door de wederpartij.

LOTGENOTEN

Nederland heeft veel patiëntenorganisaties waar je terecht kunt voor informatie en lotgenotencontact. zie onze pagina hulporganisaties voor meer informatie.

GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl