Nieuw hulpmiddel bij personenschaderegeling: de Letselschade Infowijzer

De Letselschade Raad heeft een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om de personenschaderegeling soepeler te laten verlopen, namelijk de Letselschade Infowijzer. Deze Infowijzer geeft uitleg over waarom verzekeraars bepaalde informatie opvragen bij slachtoffers en wat het belang is van de opgevraagde informatie.

Het is voor een slachtoffer niet altijd duidelijk waarom een verzekeraar bepaalde vragen stelt. Deze onduidelijkheid kan een optimale personenschaderegeling in de weg staan. Daarom heeft de Letselschade Raad de Letschade Infowijzer ontwikkeld. De Letselschade Infowijzer komt voort uit de Gedragscode Behandeling Letselschade en deze gedragscode geeft de 'spelregels' aan voor alle partijen die bij de behandeling van letselschade zijn betrokken.

Voorbeeld
De Infowijzer is niet alleen van belang voor verzekeraars, maar ook belangenbehartigers en slachtoffers kunnen de Letselschade Infowijzer als checklist gebruiken. Zo zegt de Infowijzer over het opvragen van bewijs/onderbouwing van de schadepost zelfwerkzaamheid bijvoorbeeld:

Zelfwerkzaamheid is het verdienvermogen dat wordt benut in de privésfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. 
Doordat u werkzaamheden door een derde tegen betaling laat verrichten, die u voor het ongeval zelf verrichtte, lijdt u schade. Het bezichtigen door de verzekeraar van de resultaten van de door u voor het ongeval uitgevoerde werkzaamheden, de daarbij behorende nota's, gebruikte materialen en/of de nota’s van de ingeschakelde derde na het ongeval, geven de aansprakelijke verzekeraar een indicatie van uw schade.

Voor de zelfwerkzaamheid zijn normbedragen vastgesteld. Deze normbedragen zijn slechts een indicatie. Indien u de werkelijke schade kunt aantonen, dan is het mogelijk om van de richtlijn af te wijken.  

REGEL UW SCHADE VANDAAG NOG!

GRATIS VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK BIJ U THUIS?   

OF HEEFT U EEN VRAAG? 

VUL HET CONTACTFORMULIER IN OP DEZE PAGINA 

OF BEL GRATIS : 0800 - 22 00 200   

CONTACTFORMULIER

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

BEL GRATIS NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU:   0800 - 2200200  /    INFO@ANLB.NL