HET ONAFHANKELIJKE INSTITUUT VAN NL!          GRATIS PERSOONLIJKE BIJSTAND                          BIJ U IN DE BUURT

 WAT TE DOEN: 

IK BEN SLACHTOFFER VAN EEN VERKEERSONGEVAL MET LETSEL

De een kent na een verkeersongeluk een periode van schrik en onzekerheid, een ander durft de weg niet meer op. Of je nu slachtoffer, getuige, inzittende of nabestaande bent, een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn. de belemmeringen en/of angsten die na een aanrijding kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. ook financieel kan er heel wat op je afkomen. bijvoorbeeld als je de lichamelijke of emotionele letselschade wilt verhalen. Je kunt hiervoor vakkundige hulp inschakelen. laat je goed voorlichten. wat je als slachtoffer of als nabestaande kunt doen op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied staat hieronder. neem contact op met net nederlands letselschadebureau voor meer informatie of kosteloze juridische bijstand. 

PRAKTISCHE HULP NA EEN VERKEERSONGEVAL

HUISARTS RAADPLEGEN

Hoe heftig een verkeersongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen. Zo is het verstandig om, als je gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek. ook als je klachten weinig lijken voor te stellen. wacht hier niet te lang mee. het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van je herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling van het ongeluk.

REGELEN VAN HULP

Soms heb je na een ongeval letsel opgelopen waardoor je afhankelijk bent geworden van hulp in de huishouding of bij je persoonlijke verzorging. misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen. als je daar niet op kunt terugvallen, kun je bij een vrijwilligersorganisatie gratis mantelzorg aanvragen. via het zorgloket van je gemeente kun je (betaalde) hulp van een thuiszorgorganisatie aanvragen. slachtofferhulp nederland kan je hierbij helpen. ook kunnen zij je meer vertellen over de soorten hulp waarop je mogelijk aanspraak kunt maken. meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid onder het kopje ‘algemene wet bijzondere ziektekosten’ en ‘wet maatschappelijke ondersteuning’.


WERK EN INKOMEN

Een verkeersongeval kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben. meer uitleg over werk en inkomen staat op de site van de letselschade raad. 


ADMINISTRATIE BIJHOUDEN / NOTA's Bewaren

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.


JURIDISCHE HULP STRAFPROCES


Dit gedeelte geeft informatie over juridische hulp bij een strafproces. ben je op zoek naar juridische hulp bij het afhandelen van schade, kijk dan verderop onder financiële hulp

SEPONEREN, TRANSACTIE OF VERVOLGEN 

Indien het verkeersongeval (vermoedelijk) een verkeersmisdrijf is, kun je als slachtoffer of nabestaande te maken krijgen met een strafproces tegen de verdachte. bij ernstige ongevallen maakt de politie een proces-verbaal op en stuurt deze door naar de officier van justitie van het openbaar ministerie. als de politie niet ter plekke was, moet je later zelf aangifte doen om het (ernstige) ongeval bij de officier van justitie onder de aandacht te brengen. de officier van justitie kan besluiten om…
• de zaak te seponeren (niet verder vervolgen) 
• de verdachte een transactie aan te bieden 
• de verdachte te vervolgen
een toelichting op deze drie mogelijkheden staat op de website van de letselschade raad.
Als de officier van justitie besluit om te seponeren of om een transactie aan te bieden en je bent het daar niet mee eens, dan kan je de officier verzoeken om alsnog tot vervolging over te gaan. 

RECHTEN TIJDENS HET STRAFPROCES

Als het openbaar ministerie besluit om de verdachte te vervolgen, probeert hij aan te tonen dat de verdachte een misdrijf of een overtreding heeft begaan. tijdens een strafproces heb je als slachtoffer of nabestaande een aantal rechten, zoals…

  • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
  • het recht op informatie 
  • als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. de politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
  • het spreekrecht
  • als slachtoffer of nabestaande kun je tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen voor jou zijn. meer informatie hierover vind je opwww.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.


SLACHTOFFERLOKET

de politie, het openbaar ministerie en slachtofferhulp nederland werken in het slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. je kunt bij het slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces. meer informatie over het slachtofferloket vind je hieronder.


FINANCIELE HULP NA VERKEERSONGEVAL

SCHADEVERGOEDING

Deze pagina geeft informatie over het afhandelen van schade. 
als je nabestaande bent van iemand die is omgekomen door een ongeluk, kun je voor informatie over het afhandelen van schade terecht op onze pagina 'hulp voor nabestaanden'.
na een verkeersongeval komt er op financieel gebied vaak veel op je af. in bepaalde gevallen is het verhalen van schade best eenvoudig, in andere gevallen is het ingewikkeld en duurt het lang. gelukkig zijn er de professionals van nederlands letselschade bureau die je (gratis) kunnen en willen helpen.  


ADMINISTRATIE BIJHOUDEN

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.


BRENG JE VERZEKERING OP DE HOOGTE

Was je als bestuurder van een auto of ander motorvoertuig betrokken bij het verkeersongeluk? meld het ongeluk dan bij je eigen autoverzekering. als je een rechtsbijstandverzekering of een ongevallenverzekering hebt, is het verstandig het verkeersongeluk daar te melden.
er zijn nog meer verzekeringen waar je mogelijk een beroep op kunt doen, zoals een ongevallenverzekering. het is handig om in kaart te brengen op welke verzekeringen je aanspraak kan maken en om je daar op korte termijn te melden. 

Nederlands Letselschade Bureau kan je helpen.


TWEE SOORTEN SCHADE

Als slachtoffer van een verkeersongeval kun je onderscheid maken tussen twee soorten schade waarmee je te maken kunt krijgen. Ten eerste schade aan het voertuig en ten tweede letselschade. onder letselschade vallen veel kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen - mocht je door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. onder letselschade valt ook smartengeld.

Smartengeld is bedoeld om je enige genoegdoening te geven voor de pijn, het verdriet en het ongemak dat het ongeval veroorzaakt. het geeft je als slachtoffer de mogelijkheid om het leven na het ongeval te veraangenamen.
of je nou alleen schade hebt aan je voertuig, of (ook) letselschade hebt, het is raadzaam en meestal nodig om professionele hulp in te schakelen voor het afhandelen van de schade.


SCHADE AAN JE VOERTUIG

Als je alleen schade hebt aan je voertuig en je lid bent van de anwb, kun je voor deskundig advies gratis bij de anwb terecht. 

LETSELSCHADE

Meestal is het nodig om vakkundige hulp in te schakelen voor het afhandelen van letselschade. daarvoor kun je altijd gratis contact opnemen met het nederlands letselschade bureau. neem nu contact met ons op


VAKKUNDIGE HULP BIJ HET AFHANDELEN VAN LETSELSCHADE

eEr zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van vakkundige hulp bij het afhandelen van letselschade. als je lid bent van een vakbond of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je je daar melden. 
je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. het moeilijke daarbij is dat iedereen kan doen alsof die jou kan helpen tijdens het hele traject, terwijl je natuurlijk een vakbekwaam en betrouwbaar persoon wilt. zoek deze persoon zorgvuldig uit.  
voordat je definitief beslist welke juridische hulp je inschakelt, is het goed om eerst een (voor jou kosteloos) oriëntatiegesprek te hebben met enkele partijen. maak in ieder geval een gratis afspraak met de letselschadespecialisten van het nederlands letselschadebureau die bij je thuis alle benodigde informatie zullen bespreken.
neem nu hier contact met ons op

CIVIELE PROCEDURE

ben je het oneens met de tegenpartij, dan kun je de situatie ook voorleggen aan de rechter in een zogenaamde civiele procedure. . een civiele procedure is niet eenvoudig en kan lang duren. het is daarom verstandig juridisch advies in te winnen voordat je aan deze procedure begint. dit kan uiteraard kosteloos via het nederlands letselschade bureau


KOSTEN JURIDISCHE HULP

Een advocaat mag volgens Nederlandse wetgeving niet op No Cure No Pay werken en kost derhalve geld, maar ook als je weinig geld hebt, kun je je door een advocaat laten bijstaan. afhankelijk van de hoogte van je inkomen, kun je via de raad voor de rechtsbijstand een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen. meer informatie hierover staat op de site van de raad voor de rechtsbijstand.  

Overleg vooraf met je letselschade-expert of advocaat wat je aan juridische kosten kunt verwachten.


Het nederlands Letselschadebureau werkt volledig kosteloos voor je omdat wij standaard de door ons gemaakte kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij declareren. 

In geval van pure onduidelijkheid wie er aansprakelijk is, kunnen wij werken op 
no cure no pay basis. neem alsjeblieft vrijblijvend contact met ons op om zekerheid te krijgen op welke basis wij in jouw geval kunnen werken.


BEMIDDELINGSLOKET

ALS SLACHTOFFER VAN EEN MEDISCHE FOUT KUN JE BIJ HET BEMIDDELINGSLOKET VAN DE LETSELSCHADE RAAD TERECHT VOOR:

  • BEMIDDELING TUSSEN ALLE PARTIJEN WANNEER DE ZAAK DREIGT VAST TE LOPEN OM TE VOORKOMEN DAT DE SITUATIE ESCALEERT

NATIONALE OMBUDSMAN

Van het ziekenhuis en de arts mag je verwachten dat zij zich open opstellen, met je in gesprek gaan over een mogelijke fout bij de medische behandeling en eerlijk verantwoording nemen voor hun fouten. als dat niet het geval is, kun je daarover een klacht indienen bij het ziekenhuis. krijg je daarop geen gehoor, dan kun je de nationale ombudsman vragen om jouw klacht te behandelen.


EMOTIONELE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

PRAAT EROVER

De gevolgen van een medische fout kunnen emotioneel ingrijpend zijn. misschien kun je met iemand in je directe omgeving goed praten over wat er gebeurd is en wat het met je doet. ook via telefonische hulplijnen of chatprogramma’s op internet kun je een luisterend oor en advies vinden.

PROFESSIONELE HULP

Je kunt je na een ingrijpende gebeurtenis angstig voelen, moeite hebben met slapen of veel aan de medische ingreep terugdenken. dat zijn geen vreemde reacties. als lichamelijke of psychische klachten langer aanhouden, is het goed om naar een huisarts te gaan. hij kan je naar gespecialiseerde hulp doorverwijzen. mogelijk vergoedt de zorgverzekering (een deel van) de kosten. neem hierover vooraf contact op met je verzekeraar.

LOTGENOTEN

Nederland heeft veel patiëntenorganisaties waar je terecht kunt voor informatie en lotgenotencontact. zie onze pagina hulporganisaties voor meer informatie.

POLITIE


GRATIS persoonlijk advies

WIJ ZULLEN Z.S.M. CONTACT MET U OPNEMEN

GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

Bent u een slachtoffer met letsel door de schuld van een ander?  Zoekt u een zeer ervaren, onafhankelijke,  betrouwbare en begripvolle letselschadespecialist of letselschade-advocaat, die u juridisch kan bijstaan en uw schade succesvol kan claimen? kiezen voor het onafhankelijke Nederlands Letselschade Bureau® betekent een garantie voor succes.

BEL ONS NU VOOR GRATIS ADVIES: 

T. 0800 - 2200200

ALLES WAT U ZOEKT OVER LETSELSCHADE!

LEES VERDER EN VIND EEN SCHAT AAN INFORMATIE:

wat nu te doen? kan ik schade claimen? stappenplan - adressen organisaties - juridische zaken - jurisprudentie - soorten schade - berekeningen schade hoogte schade vergoedingen - rekenrapporten - hoogte smartengeld - waar op letten? second opinion - eisen belangenbehartiger - technische informatie - medische informatie - ervaringen - medische fouten - beroepsziekte verkeersongevallen - praktijkverhalen na ongeval - goma - blg - rechtszaak etc.

PERSOONLIJKE INTERESSE

wij zijn niet alleen experts in het verhalen van uw schade en het verlenen van juridische bijstand. onze medewerkers hebben interesse in u, wat u heeft meegemaakt en hebben oog en begrip voor de impact van de betreffende gebeurtenis en uw letsel op uw leven.


deel uw verhaal en ervaring met ons en andere slachtoffers:

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN EN MENINGEN OP O.A. DE VOLGENDE TERREINEN:- uw ongeval, letsel en gevolgen

- letselschade afhandeling en begeleiding 

- slachtoffer hulp

- verzekeraars en tegenpartij

- praktijkverhalen

- medische specialisten

- medische fouten, beroepsziekten

- juridische procedure

- hoogte schadevergoeding en voorschotten

 

klik hier om uw ervaring, verhaal of mening te delen

(u kunt zelf aangeven hoe en met wie u het wel of niet wilt delen)

because we care

 

LETSEL DOOR VERKEERSONGEVAL

Als slachtoffer van een verkeersongeval komt er veel op je af.

Wist u dat verkeersongevallen er voor zorgen dat er jaarlijks meer dan 20.000 personen in het ziekenhuis worden opgenomen. dagelijks sterven er in nederland 2 personen in nederland ten gevolge van een verkeersongeluk.

Het is moeilijk voor te stellen in wat voor ingewikkelde situatie je van het ene op het andere moment terecht kunt komen. juist dan is het belangrijk een betrouwbare, kundige en door de wol geverfde adviseur en begeleider aan uw kant te hebben, die de vele aspecten en gevolgen van uw verkeersongeval regelt en de maximaal haalbare schadevergoeding weet te verzilveren.

Niet alleen de hoogte van uw schadevergoeding is van belang. ook snelheid, transparantie, duidelijkheid en een persoonlijke band spelen een belangrijke rol. het nederlands letselschade bureau is uw betrouwbare en uiterst kundige partner in het gehele proces. 

Neem nu contact op met een van de letselschadespecialisten van het nederlands letselschadebureau voor een kosteloos gesprek of meer informatie.

>>CONTACT
WAT TE DOEN?
VEEL GESTELDE VRAGEN
u bent ONDERNEMER zzp-er
TIPS
HOOGTE SCHADE
SMARTENGELD
DIVERSEN
letselschade NIEUWS
HULPORGANISATIES
>>DIRECT GRATIS CLAIMEN

LETSELSCHADE CLAIMEN

LET OP!
SCHADEREGELINGSPROCES
SCHADEVERGOEDING
SOORTEN LETSELSCHADE
KOSTEN rechtsbijstand
>>DIRECT GRATIS CLAIMEN

WAAROM NEDERLANDS LETSELSCHADEBUREAU


ONAFHANKELIJKHEID
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
ONZE AANPAK

CONTACT

BEL VOOR GRATIS ADVIES

T. 0800-2200200

>>VESTIGINGEN

SLACHTOFFER?
VERKEERSONGEVAL?
VOETGANGER OF OP FIETS AANGEREDEN?
BEDRIJFSONGEVAL?
MEDISCHE MISSER?
BEROEPSZIEKTE?
GEWELD/MISDRIJF?
NDERNEMER? ZZP-ER?
LETSEL DOOR SCHULD ANDER
SECOND OPINION?
MEDISCHE ZAKEN
Rechtsbijstandverzekering
OVERLIJDENSSCHADE
INKOMENSVERLIES
LETSELSCHADE IN NIEUWS

Ervaringen
WIE ZIJN WIJ?
GEDRAGSCODES
KANTOORLOCATIES
>>CONTACT

WIE IS HET NEDERLANDS LETSELSCHADE BUREAU


Het Nederlands letselschade bureau is het onafhankelijke bureau voor letselschade-slachtoffers in nederland. Wij zijn regionaal aanwezig (zie hier onze kantoorlocaties) om door heel nederland de belangen te behartigen van  letselschade-slachtoffers door een verkeersongevalarbeidsongeval, een medische misserberoepsziekte of andere ongeval. Onze letselschadespecialisten bezoeken u graag thuis voor gratis advies. wilt u gratis onafhankelijk advies? Klik op de contactbutton.

HOE WERKEN WIJ?

Het nederlands letselschade bureau werkt volgens strikte richtlijnen en houdt zich aan alle wettelijke normen en eisen. Bovendien brengen wij u geen enkele kosten in rekening voor onze schaderegeling en juridische bijstand.

Kiezen voor het onafhankelijke nederlands letselschade bureau® betekent een garantie voor de volgende zaken: 

  V  VOLLEDIG ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

  v  WIJ WERKEN ALLEEN VOOR SLACHTOFFERS, NOOIT VOOR VERZEKERAARS

  v  volledig gratis dienstverlening 

  v  betrouwbaar, begripvol & persoonlijk

  v  ervaring, kennis & kunde

  v  wij gaan voor de hoogste schadevergoeding

  v  snelle afhandeling en voorschotten

  v  transparantie, inzage dossier, snel contact

  v  pitbull mentaliteit, we laten niet meer los

  v  uw krachtige partij tegen machtige tegenparty

 

1) Lees hier meer over het schaderegelingsproces

2)Lees hier hoe wij gratis kunnen werken

3) Lees hier meer over de wettelijke richtlijnen, normen en procedures waaraan wij ons dienen te houden.

Nieuwsbrief?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van letselschade? Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief

SECOND OPINION?

Zou u graag een vrijblijvende second opinion willen over uw lopende letselschadezaak?  

klik hier voor contact

nederlands letselschadebureau:  0800 - 2200200   info@anlb.nl